Графичен дизайн, изработка и брандиране на павилион за закуски