Векторните изображения се създават в илюстративни програми като Adobe Illustrator и Corel Draw. Обектите във векторната графика са съставени от векторно дефинирани криволинейни и праволинейни сегменти и запълнени с цвят области. Можете да редактирате такива изображения като премествате и преоразмерявате цялото изображение или селектирани обекти от него. Кривите във векторната графика се дефинират чрез възловите им точки, които се задават в полето за рисуване. Тъй като обектите, които съставят векторните изображения, са дефинирани чрез векторни математически уравнения, файлове им са малки и освен това не са свързани с определна разделителна способност.

Когато се показват на екран или отпечатват на хартитя, изображенията се възпроизвеждат при максималната (или зададената) разделителна способност на съответното устройство. Поради това векторните изображения се наричат resolution independent (независими от разделителната способност) и scalable (мащабируеми /без влошаване на качеството/). За разлика от растерните изображения, те могат да бъдат възпроизведени на екран или печат с различна разделителна способност без промяна в качеството им.

Фотографиите, впъкнати във файла на векторните изображения, не споделят независимостта на последните от разделителната способност. Твърде голямо увеличение на илюстрация, съдържаща фотография, ще направи видими пикселите на включеното растерно изображение.