Обемни букви и светеща реклама

Обемни букви и светеща реклама

„Ти целия скован от злоба си,
о шумен и разблуден град,
и твойте електрични глобуси
всуе тъй празнично блестят!“

Ех, бедни ми Смирненски, така си го написал, като че ли светещата реклама е нещо студено и безсмислено. Нищо че е родена малко след като през 1878 г. Едисън произнася термина „нажежаема жичка“ , светещата реклама продължава да е кралицата на бала и до днес. Изпипана от нас премерено и с креативна мисъл, тя винаги ще е с празничния блясък, който окото улавя първо. А за обемните букви знаете: „Колкото повече, толкова повече…“;)

Неонови табели