В света на електронното публикуване, текстът трябва да красив и уникален на екрана и да се печата безпроблемно от изходни устройства като лазерни принтери и експонатори. За разлика от текста, който е бил отлят в метални букви или е създаден по фотографски път, цифровият текст ви дава средство за контрол върху всеки аспект на типографията.

Успехът на една склуптура зависи не само от нейната форма и материал, но и от пространстовото около нея. Типографията не е по-различна – за да предадете идеи, текстът трябва да е разбираем, но и четлив. Четливостта (legibility) се отнася за възможността буквите ясно да се различават. Разбираемостта се отнася до лекотата за възприемане на смисъла и комфорта на читателя. Да направите текста по-разбираем означава да подберете правилен размер на знаците и разстоянията около буквите, думите и редовете текст.

Форматът на отделните букви е свързана с понятието кърнинг (kerning). Това е визуално най-приятното сближаване между характерни съседни двойки букви в текста, главно с наклонени черти. Например две букви с криволинейни или успоредни диагонални линии изискват да бъдат сближени; знак с крива или наклонена линия до знак с вертикална линия изисква средно разстояние помежду им. Последните версии на програмите Adobe имат таблично-базирани настройки на кърлинга, както и оптични методи за кърнинговане.

Добавянето или премахването на еднакво разстояние между знаците, обикновено в параграфния текст, за да се получи общо впечатление за сгъстен или разреден текст, се нарича тракинг (tracking). Текстът, по-дребен от 10 points може да изисква добавяне на по-глямо разстояние между знаците (положителен тракинг), докато текст с големи знаци (над 18 points) може да изисква сближаване (отрицателен тракинг). Повечето издателски програми включват функции за настройки на тракинга. Начинът, по който прилагате тази функция зависи от приложната програма, затова прегледайте нейното ръководство за по-подробни указания.

Негативното отпечатване на текст (бял текст на черен фон) също може да изисква по-голямо разстояние между буквите. В този случай се прилага положителен тракинг, за да се подобри четливостта.
Печатната среда също може да изисква обща настройка на тракинга. Ако печатате на силно абсорбираща хартия, например, може да се наложи да увеличите тракинга, за да се отчете разливането на мастилото при печат.

keming – n. The result of improper kerning…