Предпечатна подготовка на файлове предоставени от клиента, подмяна на етикети