Предпечатна подготовка на файлове предоставени от клиента, изработка и доставка на баджове за събитие