Графичният дизайн има много дефениции. Понякога това понятие означава декориране – като украсяване на торта за рожден ден или стая. Декорацията е нещо добавено, украшение направено за радост на окото. В бизнеса, без съмнение, вашият графичен образ трябва да е красив. Често отношението на зрителя към вашия бизнес се формира за няколко секунди от това което той (тя) вижда за първи път.

Ако вашето послание е сложно, вие го опростявате със средствата на дизайна. Ако една идея е трудна за разбиране, вие я пояснявате с дизайна. Най-добрият дизайн е този, който съдържа трите елемента: красота, простота и яснота.

Фирмени печатни материали, съдържащи графики, са нещо, което повечето от нас правят всеки ден. Диаграми, бюлетини, фирмени бланки, формуляри, календари и други бизнес документи съставят по-голямата част от деловата информация.

Под професионален дизайн на бизнес материали ние разбираме дизайна като средство за бизнес-комуникация. Вие проектирате графика за бизнеса когато имате да направите послание, да предадете идея, дори да поставите удърно въпрос. Тук, „графика“ е обобщено понятие – фотографии, илюстрации, фигури, диаграми пр. графични компоненти, както и цялостният визуален облик на документа.